1. Obiectivul de investiții: ,, Electrificarea gospodăriilor din Siriu – al doilea proiect”
 2. Investitor: Comuna Siriu
 3. Beneficiar: Comuna Siriu
 4. Sursa de finanțare: Fonduri Norvegiene: 112.723 euro cu TVA inclus
 5. Capacități:

– număr de persoane care beneficiază de racordarea la soluții de energie electrică: 20 persoane;
– reduceri anuale de emisii CO2 estimate: 17,99 tone CO2eq/an;

–  energie produsă din surse regenerabile în MWh/an: 57.2 MWh/an;
– numărul de gospodării neconectate dotate cu soluții de energie electrică unde sursa de energie pentru electrificare este o sursă de energie regenerabilă ( RES ): 13 gospodării;
– capacitatea instalată de producere a energiei regenerabile/sistem : 3.15 KW.

Categoria lucrării: Realizare sistem de electrificare gospodării.

7. Indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Indicatori maximali: Valoarea totală a investiției: 112.723 euro cu TVA inclus

Indicatori minimali: – număr gospodării electrificate: 13

Indicatori financiari: – Valoarea lucrării: 112.723 euro cu TVA inclus

Durata de realizare a investiției: 5  luni

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu scrisoarea de grant nr. 2023/376171

PRIMAR,
VOICU CONSTANTIN DRAGOȘ

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului pentru Energie în România.”

În data de 17.11.2023 au fost încheiate lucrările din cadrul proiectului ,, Electrificarea gospodăriilor din Siriu – al 2-lea proiect”, având ca obiectiv achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a 13 sisteme fotovoltaice de minim 3 kw/sistem , finanțate prin Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, prin Granturile Spațiului Economic European ( SEE) și Norvegiene, care reprezintă contribuția Islandei, Principatului Lichtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice și Granturile SEE și Norvegiene în România, în valoare de 556.920 lei ( 112.723 EURO ). Fondurile au fost obținute de Primăria Comunei Siriu pentru electrificarea gospodăriilor neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice și sunt nerambursabile 100%.

  1. Obiectivul de investiții: ,, Electrificarea gospodăriilor din satul Gura Siriului”
  2. Investitor: Comuna Siriu
  3. Beneficiar: Comuna Siriu
  4. Amplasament: Sat Gura Siriului, localitatea Siriu, județul Buzău
  5. Sursa de finanțare: Fonduri Norvegiene: 59.990 euro cu TVA inclus
  6. Capacități:

  – număr de persoane care beneficiază de racordarea la soluții de energie electrică: 18 persoane;

  – reduceri anuale de emisii CO2 estimate: 8.96 tone CO2eq/an;

  – energie produsă din surse regenerabile în MWh/an: 29.35 MWh/an;

  – numărul de gospodării neconectate dotate cu soluții de energie electrică unde sursa de energie pentru electrificare este o sursă de energie regenerabilă ( RES ): 12 gospodării;

  – capacitatea instalată de producere a energiei regenerabile ( în MW ): 0.024 MW.

  Categoria lucrării: Realizare sistem de electrificare gospodării.

  1. Indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

  Indicatori maximali: Valoarea totală a investiției: 59.990 euro cu TVA inclus

  Indicatori minimali: – număr gospodării electrificate: 12

  Indicatori financiari: – Valoarea lucrării: 59.990 euro cu TVA inclus

  Durata de realizare a investiției: 11 luni

  Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu scrisoarea de grant nr. 588511/2021

În data de 17.11.2022 au fost încheiate lucrările din cadrul proiectului ,,Electrificarea gospodăriilor din satul Gura Siriului” ”, având ca obiectiv achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a 12 sisteme fotovoltaice de minim 2 kw/sistem , finanțate prin Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, prin Granturile Spațiului Economic European ( SEE) și Norvegiene, care reprezintă contribuția Islandei, Principatului Lichtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice și Granturile SEE și Norvegiene în România, în valoare de 59.990 EURO. Fondurile au fost obținute de Primăria Comunei Siriu pentru electrificarea gospodăriilor neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice și sunt nerambursabile 100%.