1. Obiectivul de investiții: ,, Electrificarea gospodăriilor din satul Gura Siriului”
  2. Investitor: Comuna Siriu
  3. Beneficiar: Comuna Siriu
  4. Amplasament: Sat Gura Siriului, localitatea Siriu, județul Buzău
  5. Sursa de finanțare: Fonduri Norvegiene: 59.990 euro cu TVA inclus
  6. Capacități:

– număr de persoane care beneficiază de racordarea la soluții de energie electrică: 18 persoane;
– reduceri anuale de emisii CO2 estimate: 8.96 tone CO2eq/an;- energie produsă din surse regenerabile în MWh/an: 29.35 MWh/an;
– numărul de gospodării neconectate dotate cu soluții de energie electrică unde sursa de energie pentru electrificare este o sursă de energie regenerabilă ( RES ): 12 gospodării;
– capacitatea instalată de producere a energiei regenerabile ( în MW ): 0.024 MW.

Categoria lucrării: Realizare sistem de electrificare gospodării.

  1. Indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Indicatori maximali: Valoarea totală a investiției: 59.990 euro cu TVA inclusIndicatori minimali: – număr gospodării electrificate: 12 Indicatori financiari: – Valoarea lucrării: 59.990 euro cu TVA inclus
Durata de realizare a investiției: 11 luni

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu scrisoarea de grant nr. 588511/2021

PRIMAR,
VOICU CONSTANTIN DRAGOȘ

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului pentru Energie în România.”