Autorizare construire/desființare

 • Copie Certificat Urbanism – 2 exemplare;
 • Cerere tip (Primăria Siriu);
 • Avizele cerute în Certificatul de Urbanism;
 • Documentul de plată taxă Primăria Siriu;
 • Documentul de plată taxă I.S.C. (în funcție de valoarea investiției din devizul proiectului);
 • Proiectul pentru autorizarea executării lucrării (D.T.A.C.);
 • Extras de C.F.;
 • Plan cadastral;
 • Copie Certificat Urbanism – 2 exemplare;
 • Cerere tip (Primăria Siriu);
 • Avizele cerute în Certificatul de Urbanism;
 • Documentul de plată taxă Primăria Siriu;
 • Documentul de plată taxă I.S.C. (în funcție de valoarea investiției din devizul proiectului);
 • Proiectul pentru autorizarea executării lucrării (D.T.A.C.);
 • Extras de C.F.;
 • Plan cadastral;
 • Fotografii cu imobilul care se va desființa;