Urbanism

La inceperea lucrării:

Valoarea investiției =

A) Timbrul arhitecturii, în valoare de 0,5% (la mie) din valoarea investiției, indifferent de beneficiarul sau de destinația acesteia.

  • Se plătește la caseria Primăriei Siriu ( RO18 TREZ 16921E305000XXXX )

B) Inspectoratul în Construcții Sud-Est

  • În valoare de 0,1% din valoarea investiției – se plătește la Poșta Română, cont:

RO42 TREZ166501701X012877

C.U.I. 17788001

TREZORERIA MUNICIPIULUI BUZĂU

  • În valoare de 0,25% – începere lucrare;

C) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire egală cu 0,5% din valoarea investiției;

  • Se plătește la casieria Primăriei Siriu ( RO46 TREZ 16921340202XXXXX )

La finalizare (process verbal de recepție) lucrare:

Valoarea investiției =

B) Inspectoratul în Construcții Sud-Est

  • în valoarea de 0,25% – finalizarea lucrare

RO42 TREZ166501701X012877

C.U.I. 17788001

TREZORERIA MUNICIPIULUI BUZĂU