Căsătorii

  • Actul de identitate al viitorilor soți, în original și copie;
  • Certificatul de naștere al viitorilor șoți, în original și copie;
  • Certificat prenupțial – un certificat medical privind starea sănătății, valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii, care trebuie să comțină mențiunea expresă că persoana se poate sau nu se căsători;
  • Dacă unul din soți a mai fost căsătorit anterior, trebuie aduse și documentele în original și copie (traduse și legalizate, daca este cazul) din care să reiasă că a fost desfăcută căsătoria anterioară și că peroana se poate căsători din nou (actul de divorț sau un certificat de deces al fostului soț, în funcție de situație);
  • Declarație din care să rezulte că cei doo soți nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei.