Decese

Orar: L-M-M-J-V | ora 08:30-12:30

  • Certificatul medical constatator al decesului, original și copie;
  • Certificatul de naștere, de căsătorie sau sentință de divorț și/sau certificat deces soț, după caz, original și copie;
  • Actul de identitate al decedatului, original și copie;
  • Actul de identitate al declarantului, original și xerox, însoțit de dovada gradului de rudenie sau persoană îndreptățită (certificate de stare civilă – naștere, căsătorie, contract vânzare cumpărare, testament) în copii xerox;
  • Aprobarea parchetului în cazul în care decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente (declarația făcându-se în termen de 48 de ore), precum și în situația în care decesul nu a fost declarat și înregistrat în termenul legal.
  • Act de identitate;
  • Cerere tip;
  • Dacă se ridică prin persoană împuternicită sau prin mandatar avocat – procură specială sau împuternicire avocațială.