Raport de evaluare implementare Legea 52 din 2003 in anul 2019