Lista funcţiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice,la data de 31.03.2018

Lista funcţiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice,la data de 31.03.2018(completare)