PLANUL LOCAL DE A PARARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR, GHEŢURILOR SI POLUĂRILOR ACCIDENTALE