lista preemptorilor teren proprietate Fercu Ghiorghe