lista preemptorilor teren proprietate Cotici Valerica