Hotarirea privind aprobarea bugetului propriu al comunei Siriu pe anul 2011