Hotarire privind aprobarea bugetului proprii al comunei Siriu pe anul 2011