H.C.L. Siriu nr.49 din data de 30.11.2015 privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Siriu,