anexa la proiectul de hot. nr.5558 din data de 24.09.2014 privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala