STRUCTURA ACTIVELOR 2013

FLUXURI TREZORERIE 2013

CONTUL DE REZULTAT 2013

BILANT 2013