privind trecerea din domeniul privat

privind completarea Inventarului bunurilor care

Privind atestarea apartenenţei

Privind atestarea apartenenţei la domeniul

privind aprobarea primirii comunei Puieşti

privind aprobarea primirii comunei Murgeşti

privind aprobarea primirii comunei Mânzăleşti