Certificat urbanism

  1. Cerere tip – 2 exemplare (Primăria Siriu);

  2. Taxă eliberare (Casierie Primăria Siriu);

  3. Plan de situație pe suport topografic la scările 1:5000 și 1:200 – vizat de O.C.P.I. (în cazul în care nu există Carte Funciară) sau plan cadastral;

  4. Copii acte de identitate;

  5. Dovada proprietății (contract de orice fel sau act administrativ);

  6. Memoriu tehnic cu scopul emiterii Certificatului de Urbanism – Opțional;