H.C.L.Siriu,judeţul Buzău,nr.24,nr.25,nr.26 din data de 31.08.2020

H.C.L.Siriu,judeţul Buzău,nr.22 din 30.07.2020

H.C.L.Siriu,judeţul Buzău,nr.23 din 30.07.2020

H.C.L. Siriu,județul Buzău, nr.11 din 31.03.2020

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Siriu,județul Buzău,nr.3 din 26.02.2020