H.C.L.Siriu,judeţul Buzău,nr.33,nr.34,nr.35 din 16.11.2020

H.C.L.Siriu,judeţul Buzău,nr.24,nr.25,nr.26 din data de 31.08.2020

H.C.L.Siriu,judeţul Buzău,nr.22 din 30.07.2020

H.C.L.Siriu,judeţul Buzău,nr.23 din 30.07.2020

H.C.L. Siriu,județul Buzău, nr.11 din 31.03.2020

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Siriu,județul Buzău,nr.3 din 26.02.2020